https://kasinotopplista.com/
Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy får du information om hur dina personuppgifter används på vår hemsida. Integritetspolicyn gäller sådan information som ensam eller tillsammans med annan information kan lokalisera, identifiera eller möjliggöra kontakt med dig som besökare på hemsidan. Genom att läsa igenom vår integritetspolicy får du reda på hur vi samlar in, hanterar och skyddar dina personuppgifter vid användning av vår hemsida.

Vi följer den nya dataskyddsförordningen GDPR

För att du ska känna dig trygg på vår hemsida hanterar vi din personliga information enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär bland annat att vi informerar dig om de uppgifter vi samlar in vid ett besök på vår hemsida, varför vi samlar in uppgifterna och hur vi sedan använder och skyddar dem.

Vilken typ av personlig information samlas in om besökarna på hemsidan?

Den enda information vi samlar in är din e-postadress och ditt namn när du använder kontaktformuläret på sidan. Detta gör vi för att kunna kontakta dig och svara på dina frågor eller funderingar samt förbättra din användarupplevelse.

När sparas informationen?

Den information som samlas in sparas endast om och när du fyller i kontaktformuläret på hemsidan.

Hur används informationen som samlas in?

Din personliga information i form av namn och e-postadress används endast för att kunna svara på dina förfrågningar.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda informationen?

Vi skannar regelbundet hemsidan för att upptäcka skadlig programvara.

Vi använder oss inte av sårbarhetskanning och/eller skanning till PCI-standarder.

Vi kommer aldrig att be dig om några betalningsuppgifter då vi enbart erbjuder information och artiklar på hemsidan.

När du skickar in eller får tillgång till din personliga information på hemsidan omfattas den av ett antal säkerhetsåtgärder.

Din personliga information förvaras bakom skyddade nätverk och kan bara nås av ett fåtal personer med särskild behörighet. Informationen är sekretessbelagd och dessutom krypterad med den senaste SSL-tekniken (Secure Socket Layer). Det innebär att tredje part aldrig kan komma över den personliga information du anger på hemsidan utan tillstånd.

Används cookies på hemsidan?

Vi använder inte några cookies (kakor) för att spåra användarnas aktivitet på hemsidan. Därmed kan du välja att vara helt anonym som besökare, och vi kommer inte att spara några uppgifter om hur du använder hemsidan eller informationen som anges på hemsidan.

I inställningarna på din webbläsare kan du ändra dina preferenser när det gäller cookies. Där kan du till exempel sätta på varningar när en cookie skickas till din webbläsare, eller blockera alla cookies. Genom att besöka hjälpmenyn på din webbläsare kan du få ytterligare information om hur du kan ändra cookieinställningarna på just din webbläsare.

Vid blockering av alla cookies kanske de hemsidor du besöker inte fungerar korrekt eftersom cookies kan bidra till att göra hemsidor mer effektiva och användarvänliga.

Tredjepartsinformation

Vi kommer aldrig att varken sälja eller lämna ut din personliga information till någon tredje part. Den information du anger på hemsidan är sekretessbelagd och hanteras endast av ett fåtal personer med särskild behörighet.

Tredjepartslänkar

På vår hemsida kommer vi då och då lägga till eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part. Dessa tredjepartshemsidor omfattas av egna sekretessvillkor, och därmed kan vi inte ta något ansvar för innehållet på hemsidorna. Vi uppmanar dig att kontakta oss om du upptäcker att vi länkar till någon tredjepartshemsida som äventyrar säkerheten på vår webbplats.

För att upprätthålla säkerheten på vår hemsida godkänner vi följande:

Det är möjligt att besöka vår hemsida anonymt utan att ange några personuppgifter

Vi sparar endast din personliga information i form av namn och e-postadress om du själv anger den vid kontakt med oss via kontaktformuläret på sidan

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret för att få reda på vilken personlig information vi har sparat om dig

Du kan ändra, rätta eller radera den sparade informationen genom att kontakta oss

Det kommer alltid att finnas en länk till denna integritetspolicy på vår hemsida

Om det sker några ändringar av denna integritetspolicy kommer vi att meddela detta här på sidan, tillsammans med det datum som ändringarna gjordes

Hur hanteras DNT-signaler på hemsidan?

När DNT (Do Not Track)-signaler är påslagna i besökarens webbläsare kommer vi inte att visa någon reklam, placera ut cookies eller spåra besökarens position.

Är det möjligt att tredje part registrerar besökarens beteende på hemsidan?

Vi tillåter inte någon spårning av våra besökares beteenden på hemsidan från tredje part, precis som vi själva inte använder oss av cookies som registrerar besökarnas beteenden på hemsidan.

Insamling av personlig information från minderåriga

Vi riktar oss inte till minderåriga besökare, och följer de lagar och regler som gäller i Sverige när det gäller att skydda minderåriga personers säkerhet och integritet på internet.

Vad händer om en dataöverträdelse skulle inträffa?

Då kommer vi att kontakta dig inom 7 vardagar via e-post för att informera dig om dataöverträdelsen.

Våra systemadministratörer kommer också att gå igenom hemsidan för att kontrollera vilken information som eventuellt har läckt ut och se till så att eventuella informationsläckor stoppas och säkerhetshål täpps igen.

Så kontaktar du oss

Om du fortfarande har några frågor gällande vår integritetspolicy kan du ställa dem via vårt kontaktformulär. Vi svarar alltid inom 24 timmar.

Vinn riktiga pengar